Kontrolišite svoje troškove
lako, bezbedno i besplatno
uz aplikaciju za upravljanje
ličnim finansijama!

Register
  • Računi, prihodi i rashodi Računi, prihodi i rashodi Svi Vaši računi, prihodi i rashodi na jednom mestu. Unos, izmena, pretraga, pregled stanja.
  • Budžeti Budžeti Kontrolišiti svoje rashode uz pomoć budžeta.
  • Podsetnici Podsetnici Podesite vreme kad da Vas podsetimo i nećete zaboraviti plaćanje svojih računa ili drugih obaveza.
  • Komentari Komentari Za sve prihode, rashode i budžete unesite odgovarajuće komentare.
  • Filter podataka Filter podataka Filtriranje unetih podataka po datumu i računima.
  • Etikete Etikete Sa etiketama pratite sve: struju, telefon, internet, auto, hranu, sve je na Vama.
  • Statistika Statistika Pogledajte presek stanja Vaših računa, pregled rashoda po kategorijama ili etiketama.
  • Pristup preko mobilnog telefona Pristup preko mobilnog telefona Pristup svim Vašim računima, prihodima, rashodima, podetnicima ili budžetima preko mobilnog telefona.
  • Zaštita Vaših podataka Zaštita Vaših podataka Svi Vaši podaci su zaštićeni 128 bit-nom enkripcijom i jedinstvenim ključem za svakog korisnika.