Uslovi korišćenja

Korišćenje usluga i sadržaja regulisano je ovim uslovima korišćenja. Korišćenjem usluga servisa "Kućni budžet" (kucnibudzet.com) smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati sa ovim uslovima korišćenja, kao i da ih u potpunosti razumeju i prihvataju. Ukoliko se ne slažete sa svim dole navedenim, nemojte se registrovati niti koristiti usluge "Kućnog budžeta".

Primena usluge i sadržaja "Kućnog budžeta"

"Kućni budžet" svojim korisnicima pruža pristup uslugama na adresi kucnibudzet.com. "Kućni budžet" zadržava pravo ukidanja kao i promene izgleda, sadržaja i uslova korišćenja kao i svih servisa koje su sastavni deo "Kućnog budžeta", bez obaveze prethodne najave. "Kućni budžet" nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promenama.

"Kućni budžet" se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korišćenje "Kućnog budžeta", za bilo koje radnje korisnika upotrebom ili zloupotrebom sadržaja u "Kućnom budžetu", kao i za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom korišćenja servisa "Kućni budžet".

Registracija korisnika "Kućnog budžeta"


Jedna osoba se može samo jednom registrovati. Registracijom za usluge "Kućnog budžeta" korisnik dobija podatke o korisničkom nalogu, korisničko ime (validan email) i šifru. Korisnik je dužan da čuva podatke o svom korisničkom nalogu. Korisnik je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neovlašćenim korišćenjem svog korisničkog naloga. Završetkom registracije korisnik prihvata odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane upotrebom usluga "Kućnog budžeta".

Autorska prava

Usluge "Kućnog budžeta" zaštićena su autorskim pravima.

Zaštita privatnosti i podataka


"Kućni budžet" se obvezuje da će poštovati anonimnost i privatnost svojih korisnika. Finansijski podaci korisnika su šifrovani jedinstvenim ključem za svakog korisnika i neće biti dostupni trećoj strani. "Kućni budžet" nema nadzor nad finansijskim podacima korisnika.

"Kućni budžet" ne kontroliše sadržaj koji korisnici unose kroz aplikaciju, kao i da ne može garantovati tačnost, poreklo ili kvalitet takvog sadržaja. "Kućni budžet" neće ni na koji način biti odgovoran za sadržaj ili gubitak i oštećenje sadržaja koje je nastalo zbog korišćenja servisa "Kućni budžet".

Ukidanje i zabrana korišćenja usluga "Kućnog budžeta"


"Kućni budžet" zadržava pravo da ukloni korisnički nalog za koji se smatra da je prekršio uslove korišćenja bez prethodne najave, u slučaju nedopuštenog korišćenja, odnosno kršenja ovih uslova korišćenja. "Kućni budžet" ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu ukidanjem korisničkog naloga i/ili jedne ili više usluga.

Izjava o odricanju od odgovornosti


"Kućni budžet" smatra da je korisnik najbolja osoba za upravljanje vlastitim finansijama.

Ostalo

Ukoliko je bilo koja odredba ovih uslova nevažeća, ostale odredbe ostaju na snazi.